Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Remont klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Remont klatek schodowych w budynkach Łukowska 3 i Łukowska 7.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny. Informacji dodatkowych udzielają Pani Wanda Melon - Dział Techniczny, tel. 612.58.59. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 57.000 zł Termin składania ofert do dnia 23.09.2016 r., godz.9:30. Termin otwarcia ofert 23.09.2016 r., godz.10:00. Realizacja robót w 2016 r. Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.