Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Roboty budowlano-instalacyjne dostosowujące budynek Łukowska 17 do Decyzji i Postanowień PSP

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Roboty budowlano-instalacyjne dostosowujące budynek Łukowska 17 do Decyzji i Postanowień PSP.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny.
Informacji dodatkowych udzielają Pan Zdzisław Socha oraz Pani Wanda Melon - Dział Techniczny, tel. 612.58.59.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000 zł
Termin składania ofert do dnia 24.08.2016 r., godz. 9:30. Termin otwarcia ofert 24.08.2016 r., godz. 10:00.
Realizacja robót w 2016 r.
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.