Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na lokale"

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 23.08.2016r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ulicy:

Łukowska 5 m 5, pow. użyt. – 47,70 m2 - lokal składa się z: 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, piętro I.

Cena wywoławcza - 212.981 zł

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:

1. złożenie pisemnych ofert zawierających proponowaną cenę oraz sposób jej wniesienia,
2. zobowiązanie do złożenia deklaracji członkowskiej , jeżeli uczestnik przetargu nie jest członkiem Spółdzielni,
3. wniesienie wadium w wysokości - 1.000zł. na konto Spółdzielni, Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647 (dowód wpłaty należy dołączyć do oferty)
4. złożenie zobowiązania o przyjęciu lokalu w obecnym stanie technicznym,
5. inne warunki określone regulaminem przetargów

Oferty można składać w terminie do dnia 22.08.2016r. do godz. 18:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn. Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać pod nr tel. (22)612-56-66

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”.