Zaległości w opłatach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr 24 z 28.02.2007 r. Zarządu SM „Ostrobramska”, w dniu 05.04.2016 r. wywieszone zostaną informacje o zaległościach w opłatach z wyszczególnieniem pięter w budynku.

Do wiadomości podany zostanie numer klatki schodowej w budynku oraz wysokość zadłużenia przypadającego na poszczególne kondygnacje (kolejne piętra). Prosimy o uregulowanie płatności do dnia 31.03.2016 r. – liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie lokalu.
Wyżej wymieniona informacja uwzględniać będzie zaległości zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2016 r. Informacje dotyczące stanu konta opłat za użytkowanie lokalu można uzyskać w Dziale Czynszów, pokój nr 9 lub telefonicznie pod numerem 22 612-53-15.