Upływa 10 letni okres gwarancji na podzielniki kosztów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, że w 2009 r. upływa 10 letni okres gwarancji na podzielniki kosztów w n/w budynkach:

NIERUCHOMOŚĆ I
1.Komorska 4
2.Komorska 8
3.Komorska 10
4.Łukowska 17
5.Tarnowiecka 3

NIERUCHOMOŚĆ II
1.Łukowska 7
2.Łukowska 9
3.Ostrobramska 78
4.Ostrobramska 80

NIERUCHOMOŚĆ III
1.Jarocińska 1
2.Łukowska 4
3.Łukowska 6
4.Łukowska 8
5.Witolińska 2
6.Witolińska 5
7.Witolińska 6

W związku z powyższym w styczniu 2009 r. nastąpi ostatni odczyt zamontowanych
podzielników, a jednocześnie pracownicy firmy ista będą montować elektroniczne
podzielniki nowej generacji typu doprimo III radio .
Podzielniki te gwarantują wysoką jakość obsługi, a co najważniejsze odczyty i rozliczenia wykonywane będą w krótszym czasie bez konieczności udostępniania lokalu.
Terminy wykonania odczytów i montażu podzielników podane będą w gablotach.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 25 „Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz opłat za używanie lokali” w przypadku gdy łączna ilość lokali rozliczanych w oparciu o powierzchnię
użytkową (pisemna rezygnacja z rozliczenia wg podzielników kosztów lub rozliczenie ryczałtowe) stanowi większość lokali w budynku, Spółdzielnia dokonuje rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej lokalu w sumie powierzchni użytkowej wszystkich lokali odpowiednio w budynku, poczynając od następnego okresu rozliczeniowego.

Oznacza to, że jeżeli w danym budynku ponad 50% mieszkańców nie będzie chciało rozliczać się wg wskazań podzielników kosztów, wówczas wszystkie lokale będą rozliczone ryczałtowo bez uwzględnienia wskazań podzielników.