Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Regulacja instalacji c.o. po ociepleniu 3 budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska" ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.612.58.59, tel./fax. 613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Regulacja instalacji c.o. w 3 ocieplonych budynkach Komorska 10, Jarocińska 1 i Łukowska 9

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel. nr 612-58-59 (Pan inż. Bogdan Rutkowski).

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

Termin wykonania robót do 30.10.2008r.

Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2008r o godz. 9.00.