Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Okresowy przegląd i badania hydrantów ppoż na sieci wodociągowej Osiedla "Ostrobramska"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska" ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.612.58.59, tel./fax. 613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Okresowy przegląd i badania hydrantów ppoż. HP-80 na sieci wodociągowej Osiedla "Ostrobramska"

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel. nr 612-58-59 (inż. Bogdan Rutkowski).

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2008r o godz.9.00.